Uppfattningar om stöd i inkluderande utbildning

Syftet med denna studie är att anpassa “Perceived School Support Scale in Inclusive Education” (Ahmmed, 2013) till turkiska. Inom ramen för forskningen utprovades den anpassade skalan på 221 lärare. Genom bekräftande faktoranalys observerades att en dimension i modellen, bestående av åtta punkter, anpassades väl. För att undersöka de psykometriska egenskaperna hos skalan genomfördes ett antal olika analyser. Dessa analyser visar att kan anpassas och tillämpas i lärarutbildningen mot olika inriktningar.

Keywords: Inclusive education, validity, reliability

Arslan,S. & Kılıç,Y. (2016). Perceived School Support in Inclusive Education. Erzincan University Journal of Education FacultyArchiveVolume 18, Issue 1. DOI= 10.17556/jef.50307

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/225220

Leave a Reply