IKT och funktionell mångfald: kunskap om lärare

Abstrakt

Kvalitetsutbildning i jämställdhet och likabehandling kräver engagemang från alla medlemmar i utbildningsgruppen. Detta förvärvas genom att främja den fortlöpande utbildningen av lärare, ett kontinuerligt lärande anpassat till elevernas behov och egenskaper. I detta sammanhang visar denna artikel resultatet av en forskning vars syfte har varit att känna till utbildningsnivå och kunskap om lärare i grundskolan i Andalusien, vad gäller tillämpningen av IKT på personer med funktionsvariationer. Den använda forskningsdesignen som har använt mixade metoder (kvantitativ och kvalitativ metod), analyserar 342 enkäter som getts till lärare i grundskolan och 84 intervjuer med nyckelinformanter (medlemmar av ledningsgrupper, IKT-koordinatorer, styrelseledamöter och tekniska rådgivare för lärarutbildningscenter) . Bland slutsatserna kan vi lyfta fram en brist på medvetenhet och förberedelser från lärare, liksom en utveckling av utbildningserfarenheter på detta område fortfarande är otillräcklig och ibland obefintlig.

Nyckelord. Informations-och kommunikationsteknologi; funktionell mångfald; intervju; lärarträning; utbildning inkludering, tillgänglighet.

José María Fernández Batanero
Universidad de Sevilla (Spanien)
Alejandro Rodríguez-Martín
Universidad de Alicante (Spanien)

 

 

http://teleseict.com/wp-content/uploads/2018/07/2017-european_journal.pdf

Leave a Reply