Modellering från video

Att använda modell från video är en metod som bidrar till utvecklingen av barns färdigheter såsom språkutveckling, uppmärksamhet och vad de tittar på och observationsinlärning.

Leave a Reply