Undersökning av hur IKT tillämpas på personer med funktionshinder. Grundutbildning av grundlärare för de yngre barnen .

Abstrakt

Studien syftar till att analysera vilken utbildningsnivå och teknisk kunskap som studenter deltar i undervisningen på 6 offentliga universitet i Andalusien, har angående tillämpningen av IKT för funktionshindrade. Urvalet bestod av 323 studenter som studerade undervisningen på de andalusiska offentliga universiteten i Sevilla, Granada, Malaga, Huelva, Jaén och Pablo de Olivier Universiteten. Metoden som användes var kvantitativ, med hjälp av en beskrivande efterfaktorstudie där ett icke-probabilistiskt orsakssamband eller oavsiktligt urval användes. Bland slutsatserna framhävs den låga utbildning som studenterna i undervisningen visade när det gäller tillämpningen av IKT för funktionshindrade.

nyckelord. Informations- och kommunikationsteknik, funktionshinder, utbildningsintegration, tillgänglighet.

José María Fernández Batanero
Universidad de Sevilla (Spanien)

http://teleseict.com/wp-content/uploads/2018/07/2017-IJERI-wos-Eloy.pdf

Leave a Reply