Investigații privind TIC aplicate persoanelor cu dizabilități. Instruire inițială a cadrelor didactice din Educația Primară

Articol recuperat de la: Fernández Batanero, José. (2017). Investigación sobre las TIC aplicadas a personas con discapacidad. Formación inicial del profesorado de Educación Primaria. International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI). 215-264.

Abstract

Studiul își propune să analizeze nivelul de pregătire și cunoștințele tehnologice ale studenților care urmează Gradul de predare în 6 universități publice din Andaluzia, are în vedere aplicarea TIC pentru persoanele cu dizabilități. Eșantionul a fost format din 323 de studenți care au studiat gradul didactic în universitățile publice andaluze din Sevilla, Granada, Malaga, Huelva, Jaén și Universitatea Pablo de Olivier. Metodologia folosită a fost cantitativă, folosind un studiu descriptiv ex post-facto, folosind un eșantionare cauzal sau accidental non-probabilistic. Printre concluzii se evidențiază pregătirea scăzută pe care o prezintă studenții Licenței cu privire la aplicarea TIC pentru persoanele cu dizabilități.

Cuvinte cheie. Tehnologia informației și comunicațiilor, handicap, incluziune educațională, accesibilitate.

José María Fernández Batanero
Universidad de Sevilla (Spania)

2017 IJERI -wos- Eloy

Leave a Reply