TIC și diversitatea funcțională: cunoașterea personalului didactic

Articol recuperat de la: European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 2017, Vol. 7, Nº 3 (p. 157-175)

Abstract

Educația de calitate în egalitate și echitate necesită angajamentul tuturor membrilor comunității educaționale. Acest lucru este dobândit prin promovarea formării continue a cadrelor didactice, o învățare continuă adaptată nevoilor și caracteristicilor elevilor. În acest context, acest articol arată rezultatele unei cercetări al căror scop a fost acela de a cunoaște nivelul de formare și cunoștințe a cadrelor didactice din învățământul primar din Andaluzia, în ceea ce privește aplicarea TIC la persoanele cu diversitate funcțională. Proiectul de cercetare utilizat a fost de tip mixt (metodologie cantitativă și calitativă), analizând 342 de chestionare oferite profesorilor de învățământ primar și 84 de interviuri cu informatori cheie (membri ai echipelor de management, coordonatori TIC, directori și consilieri tehnologici ai centrelor de formare a profesorilor) . Printre concluzii putem evidenția lipsa de conștientizare și pregătire din partea personalului didactic, precum și dezvoltarea de experiențe de formare în acest domeniu este încă insuficientă și, uneori, inexistentă.

Cuvinte cheie. Tehnologia informației și comunicațiilor; diversitate funcțională; interviu; pregătirea profesorilor; incluziune educațională, accesibilitate.

José María Fernández Batanero
Universidad de Sevilla (Spania)
Alejandro Rodríguez-Martín
Universidad de Alicante (Spania)

2017 european_journal

Leave a Reply