Instruirea inițială a cadrelor didactice în utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) pentru educația persoanelor cu dizabilități.

Abstract
Beneficiile și oportunitățile pe care TIC le oferă persoanelor cu handicap devin instrumente esențiale în toate domeniile vieții: educație, formare profesională și ocuparea forței de muncă. Formarea inițială a cadrelor didactice este esențială pentru a asigura succesul utilizării TIC în școala incluzivă. Acest studiu își propune să determine nivelul de pregătire și cunoștințe tehnologice pe care viitorii profesori din școlile primare le au despre aplicarea TIC pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilități. Simplu este format din 154 de studenți de la clasele de învățământ primar de la Universitatea din Sevilla. Aspecte generale, deficiențe de vedere, deficiențe de auzire, dizabilități motorii, dizabilități cognitive și accesibilitate: se oferă chestionarul COTETICNE, validat deja de Cabero, Fernández și Córdoba (2016), format din șase dimensiuni. Studenții au arătat foarte puține cunoștințe cu privire la aplicarea TIC pentru persoanele cu dizabilități, iar cunoștințele acestora au fost variabile în funcție de tipul de handicap. Acțiunea este necesară pentru formarea inițială a cadrelor didactice, oferind posibilitatea de a dobândi abilități, abilități și abilități în utilizarea și încorporarea TIC în sălile de clasă incluzive.

Cuvinte cheie
Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC); Educație incluzivă; special
nevoi educative; facultate de formare inițială.

Leave a Reply