Hetimi mbi TIK zbatohet për njerëzit me aftësi të kufizuara. Trajnimi fillestar i mësuesve të arsimit fillor

Artikull i marre ngaFernández Batanero, José. (2017). Investigación sobre las TIC aplicadas a personas con discapacidad. Formación inicial del profesorado de Educación Primaria. International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI). 215-264.

Studimi ka për qëllim të analizojë nivelin e trajnimit dhe njohurive teknologjike të studentëve që ndjekin Shkallën e Mësimdhënies në 6 universitete publike të Andaluzisë, lidhur me zbatimin e TIK për personat me aftësi të kufizuara. Mostra përbëhej nga 323 studentë që studiojnë studimet e mësimdhënies në universitetet publike Andaluziane të Seviljes, Granadës, Malagës, Huelva, Jaen dhe Universitetit Pablo de Olivier. Metodologjia e përdorur ishte sasiore, duke përdorur një studim përshkrues ex post-facto, duke përdorur një mostër shkakësore ose jo aksidentale të probabilizmit. Ndër konkluzionet theksojnë trajnimin e ulët që studentët e Shkallës së Mësimit prezantojnë në lidhje me aplikimin e TIK për personat me aftësi të kufizuara.

Fjalë kyçe. Teknologjia e informacionit dhe komunikimit, aftësia e kufizuar, përfshirja në arsim, qasja.

José María Fernández Batanero
Universidad de Sevilla (Spain)

2017 IJERI -wos- Eloy

Leave a Reply