Tryck – tala

Denna applikation syftar till att underlätta kommunikation i vardagen för barn med autism. Applikationen innehåller bilder av de vanligaste orden i vardagen. Personer med autism kan underlätta kommunikationen genom att använda dessa bilder.

Leave a Reply