Mus och växlar

Musen är en kontrollenhet för direktval.Detta är ett “pekhjälpmedel” eftersom användaren styr en pekpinne på skärmen genom att flytta den för att placera den på det element som ska väljas. Efter det att pekpinnen är placerad görs valet av elementet av ett kommando, vanligtvis med ett tryck på en knapp.

Kontrollenheterna för strömbrytare används vanligtvis för indirekt skanning, användaren kan generera binära signaler (aktiverad / icke-aktiverad) så att han kan styra skanningsprocesserna och välja det önskade elementet.

“Stödteknik för personer med funktionshinder”, http://www.acessibilidade.gov.pt/livros/tapd/html/indice.html

Leave a Reply