IKT och funktionell mångfald: kunskap om lärare

Abstrakt Kvalitetsutbildning i jämställdhet och likabehandling kräver engagemang från alla medlemmar i utbildningsgruppen. Detta förvärvas genom att främja den fortlöpande utbildningen av lärare, ett kontinuerligt lärande anpassat till elevernas behov […]

Read more
1 2 3 4