Každý jsme jiný. Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií.

Publikace nazírá problematiku inkluze z pohledu učitele a školy, předkládá některé možnosti využití moderních digitálních technologií a zaměřuje se na možnosti operačního systému Microsoft Windows 10. Kromě nabídky usnadnění přístupu […]

Read more

Software převádějící text na řeč pro osobní použití

NaturalReader je software převádějící text na řeč pro osobní použití. Tento jednoduchý software s přirozeně znějícími hlasy dokáže přečíst jakýkoli text, např. soubor v Mircosoft Wordu, Webové stránky, PDF soubory […]

Read more

Tipy, jak pracovat se žáky s lehkou ztrátou sluchu

Následující obsah byl získán z tohoto zdroje: http://www.ndcs.org.uk/professional_support/our_resources/education_resources.html Video prezentuje hlavní dopady lehké ztráty sluchu na děti ve školním prostředí, co mohou učitelé udělat, aby podpořili dítě s lehkou ztrátou […]

Read more