Prek Fol

Pothuajse gjysma e fëmijëve me autizëm nuk janë në gjendje të zhvillojnë aftësitë e të folurit të përditshëm, ndërsa pjesa tjetër nuk janë në gjendje të kenë aftësi të mjaftueshme të të folurit të përditshme. Ky aplikacion synon të lehtësojë komunikimin e jetës së përditshme të fëmijëve me autizëm. Aplikacioni përmban imazhe të fjalëve më të përdorura në jetën e përditshme. Individët me autizëm mund ta lehtësojnë komunikimin e tyre duke përdorur këto pamje.

Leave a Reply