Mouse dhe Switch

Mouse është një pajisje kontrolli për përzgjedhjen e drejtpërdrejtë. Kjo është një pajisje e treguar sepse përdoruesi kontrollon një tregues në ekran duke e zhvendosur atë për ta vendosur atë në element që duhet të zgjidhet. Pas vendosjes së shenjës, zgjedhja e elementit është bërë nga një komandë, zakonisht duke shtypur një buton.

Pajisjet e kontrollit të Switches zakonisht përdoren për skanim indirekt, përdoruesi është në gjendje të gjenerojë sinjale binare (të aktivizuara / joaktivizuara) duke i lejuar atij të kontrollojë proceset e skanimit dhe të zgjedhë elementin e dëshiruar.

“Support technologies for people with disabilities”, http://www.acessibilidade.gov.pt/livros/tapd/html/indice.html

Leave a Reply