Počítačová myš a přepínače

Počítačová myš je ovládací zařízení používané pro přímý výběr. Je to zařízení, které ovládá kurzor na obrazovce a to tak, že umístí kurzor na prvek, který má být vybrán. Jakmile je kurzor umístěn, výběr prvku je proveden příkazem, obvykle zmáčknutím tlačítka.

Přepínače jsou ovládací zařízení používaná obvykle pro nepřímé procházení textu. Uživatel je schopný generovat dva signály (aktivovaný/neaktivovaný), jež mu umožní kontrolovat proces procházení a vybírat žádané prvky.

“Support technologies for people with disabilities”, http://www.acessibilidade.gov.pt/livros/tapd/html/indice.html

Leave a Reply