Vývoj nástrojů pro hodnocení studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

http://www.edia.hu/?q=hu/meroeszkozok_fejlesztese_sajatos_nevelesi_igenyu_tanulok_szamara

Vývoj nástrojů pro hodnocení studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Koordinátor: Éva Molnár

Zvyšování počtu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vzdělávaných formou integrace nebo inkluze v maďarském školském systému přineslo potřebu vytvořit jednotný systému nástrojů pro hodnocení společně vzdělávaných studentů, a to zejména takových,  které by přinesly srovnatelné výsledky – přinejmenším v oblasti rozvoje základních dovedností.

V reakci na tuto potřebu budou vytvořeny diagnostické nástroje a testové baterie pro pravidelné hodnocení studentů se SVP, které budou používané v běžných školách. Při hodnocení studentů se SVP však nesmí být opomenuty specifické požadavky, které  hrají u těchto studentů zásadní roli.

Dříve vytvořené nástroje vhodné pro hodnocení studentů se SVP obsahují také několik položek, které mohou být využity nebo upraveny pro vývoj diagnostického systému hodnocení. Nový rámec vyvinutý v rámci tohoto projektu však vyžaduje vypracování nových metod hodnocení i nových úkolů, proto budou aktivními členy projektového týmu odborníci na vzdělávání studentů se SVP.

Rozšíření systému diagnostických postupů pro studenty se SVP vyžaduje práci ve dvou oblastech. Na jedné straně by měl být rozšířen fond nástrojů tak, aby obsahoval nástroje přizpůsobené speciálním vzdělávacím obtížím hodnocených dětí. Tyto upravené úkoly umožní studentům se SVP nejen vyřešit většinu daných úkolů úspěšně, ale také usnadní zaznamenávání jejich výsledků na jednotných stupnicích. Na druhé straně je výhodou testování využívajícího počítače skutečnost, že umožní samostatné řešení úkolů studentům s tělesným postižením, kteří se nemohou zúčastnit testování v papírové podobě. V průběhu projektu budou vytvořena speciální technická zařízení s adaptivními funkcemi, která umožní některým studentům se SVP pracovat s počítačem.

Leave a Reply