Role a status ICT při vzdělávání dětí se SVP

Anstrakt

ICT hraje velmi významnou roli ve vzdělávání. Na jednu stranu, zlepšuje úroveň vzdělání studentů, na druhou se podílí na lepší komunikaci mezi účastníky vzdělávání přičemž zrychluje osobnostní rozvoj studentů. Využívání vzdělávacích softwarů uzpůsobených pro specifickou povahu různých druhů postižení a přínos ICT může být velmi dobře rozpracován i v oblasti speciálního vzdělávání. Dopad může být významný v obou, jak terapeutickém, tak vzdělávacím procesu. Literatura přináší příklady úspěšných příběhů studentů, kteří byli podpořeni prostřednictvím ICT. V Rumunsku, nicméně, bylo doposud uděláno pouze málo pro zhodnocení toho, jak je ICT používáno učiteli při práci se studenty s různými druhy postižení. Z tohoto důvodu bylo hlavním cílem tohoto výzkumu identifikovat, do jaké míry jsou učitelé v primárním a sekundárním vzdělávání otevřeni a připraveni na používání ICT aplikací ve speciální pedagogice. Vzorek výzkumu čítal 106 těchto učitelů u Bihoru, Rumunsko. Nástrojem by dotazník o 76 položkách, který byl administrován od ledna do března 2016. Výsledky ukazují, že ačkoli učitelé mají povědomí o důležitosti a mají pozitivní postoj k použití ICT ve speciální pedagogice, většina z nich věří, že jsou v této oblasti špatně připraveni a chtějí prohloubit své znalosti při svém dalším vzdělávání.

 

Článek je dostupný here

Leave a Reply