Az információs és kommunikációs technológiák helye és szerepe a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában

Absztrakt

Az információs és kommunikációs technológia nagyon fontos szerepet játszik az oktatásban, egyrészt javítja a diákok oktatásának szinvonalát, másrészt hozzájárul az oktatás szereplői közötti jobb kommunikációhoz, miközben felgyorsítja a diákok személyes fejlődését. A különféle fogyatékosságok jellegzetességeihez igazított oktatási szoftver segítségével az IKT előnyei nagyon jól kihasználhatók a gyógypedagógiai oktatásban is. A hatás mind a terápiás, mind az oktatási folyamatban jelentős lehet, a szakirodalom az fogyatékossággal élő, IKT által segített tanulók sikertörténeteit mutatta be. Romániában azonban eddig csak keveset tettek annak elemzésére, hogy az IKT-t hogyan használják a tanárok a különböző fogyatékossággal élő diákokkal való munkában. Ebből kifolyólag a kutatás fő célja annak meghatározása volt, hogy a közoktatásban dolgozó tanárok milyen mértékben nyitottak és készek az IKT-alkalmazások gyógypedagógiai oktatásban való használatára. A minta 105 tanárból állt, akik a közoktatásban dolgoztak Bihar megyében, Romániában. Az alkalmazott eszköz egy 76 kérdésből álló kérdőív volt, az alkalmazásának időszaka pedig 2016. január – március. Az eredmények azt mutatják, hogy bár tudatában vannak az IKT gyógypedagógiai alkalmazása fontosságának és pozitívan viszonyulnak ahhoz, a legtöbb válaszoló tanár úgy véli, hogy gyengén képzett és szeretné elmélyíteni tudását ezen a területen a szakmai továbbképzések során.

A teljes szöveg elérhető here

Leave a Reply