Nové trendy a témata spojená s humanitními a sociálními vědami

Abstrakt

Vzdělávací, profesní a sociální inkluze je jedním z důležitých principů, který umožňuje lidem s postižením mít normální život. Na druhou stranu, přístupnost je jednou z nejdůležitějsíšch součástí inkluze a mohla by být definována jako právo osob s postižením profitovat ze stejných produktů a služeb jako ostatní členové komunity. Podle vládních dat z roku 2015, 752 931 osob v Rumunsku mělo postižení, 60 289 byly děti a 13,9% mělo nějakou formu zrakové vady. Pro tyto osoby, jakékoli omezení v přístupnosti znamená izolaci a diskriminaci. Na druhou stranu, vzdělávání a nové technologie mohou osobám se zrakovým postižením zvýšit přístupnost ke kvalitním produktům a službám ve společnosti. Proto, účelem tohoto výzkumu bylo identifikovat přístup a úroveň vzdělání učitelů v pedagogickém procesu přístupném studentům se zrakovým postižením za využití ICT. Vzorek se skládal z 210 učitelů vyučujícím v primárním a sekundárním vzdělávání v Bihoru, Rumunsku a výzkumným nástroj – dotazník o 76 položkách s více možnostmi odpovědí – byl administrován online na konci roku 2016. Výsledky výzkumu ukazují, že i když chtějí podporovat inkluzi zrakově postižených osob za využití ICT při jejich vzdělávání, mnoho učitelů nemá odborné dovednosti v této oblasti a neví, jak používat vzdělávací programy nebo jak uzpůsobit kurikulum pro tuto kategorii osob.

Celý článek je dostupný here

 

Leave a Reply