Rolul și statutul Tehnologiei Informației și a Comunicării în educația copiilor cu nevoi speciale de educație

Abstract

Tehnologia Informației și a comunicării joacă un rol foarte important în educație, pe de o parte, îmbunătățește nivelul de educație al studenților și, pe de altă parte, contribuie la o mai bună comunicare între agenții educaționali, accelerând în același timp dezvoltarea personală a studenților. Folosind software educațional adaptat la natura specifică a diferitelor tipuri de dizabilități, beneficiile TIC pot fi foarte bine exploatate și în educația specială. Impactul poate fi unul semnificativ atât în ​​procesul terapeutic, cât și în cel educativ, iar literatura din domeniu a înregistrat câteva exemple de succese realizate de studenții cu dizabilități asistate de TIC. În România, cu toate acestea, au fost realizate puține studii până în prezent pentru a evalua modul în care TIC este utilizat de către profesori în lucrul cu studenții cu diferite tipuri de dizabilități. Din acest motiv, scopul principal al prezentei cercetări a fost identificarea în ce măsură cadrele didactice preuniversitare sunt deschise și pregătite să utilizeze aplicațiile TIC în învățământul special. Eșantionul a constat din 105 profesori preuniversitari din Bihor, România. Instrumentul folosit a fost un chestionar cu 76 de articole de alegere multiplă, iar perioada de implementare a fost ianuarie-martie 2016. Rezultatele arată că, deși sunt conștienți de importanța și au o atitudine pozitivă față de utilizarea TIC în educația specială, majoritatea cadrele didactice incluse în studiu consideră că sunt prost pregătite și doresc să își aprofundeze cunoștințele în acest domeniu pe parcursul pregătirii profesionale continue.

Citește întreaga lucrare aici/ Read full paper here

Leave a Reply