Mérőeszközök fejlesztése sajátos nevelési igényű tanulók számára (Segítő technológiák)

http://www.edia.hu/?q=hu/meroeszkozok_fejlesztese_sajatos_nevelesi_igenyu_tanulok_szamara

Mérőeszközök fejlesztése sajátos nevelési igényű tanulók számára

Koordinátor: Molnár Éva

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók növekvő mértékű integrációja és inklúziója a magyar iskolarendszerben felszínre hozta az igényt egy integrált mérőeszköz-rendszer iránt, amely öszszevethető eredményekkel szolgál valamennyi tanulócsoport tekintetében – legalább az alapvető készségek fejlődése terén. Ezt az igényt elégíti ki egy diagnosztikus tesztbank kialakítása, mellyel lehetővé válik az SNI-tanulók rendszeres mérése, amely az átfogó diagnosztikus eszközrendszerbe integrálódik. Azonban az SNI-diákok mérésének eltérő követelményei miatt az eszközök kialakítása során különös gonddal kell eljárni.

Az SNI-tanulók mérésére korábban fejlesztett eszközök között szintén találhatunk számos feladatot, amelyek felhasználhatók vagy adaptálhatók egy diagnosztikus értékelési rendszer kidolgozásához. Ugyanakkor a projekt keretén belül kidolgozott új elméleti keretrendszer új mérési módszerek és feladatok kidolgozását teszi szükségessé, ezért az SNI-diákok tanításában jártas szakértőket vonunk be a munkába.

A diagnosztikus mérési rendszer kiterjesztése az SNI-tanulókra két alapvető területen kíván különleges fejlesztéseket. A feladatbankot ki kell szélesíteni, hogy megjelenjenek benne olyan feladatok, amelyek a felmért tanulók sajátos tanulási nehézségeihez igazodnak. Egyrészt ezek a módosított feladatok nem csupán azt teszik lehetővé, hogy az SNI-tanulók sikeresen megoldják a feladatokat, hanem lehetővé teszik eredményeik egységes skálán való megjelenítését is. Másrészt, a számítógépes tesztelés előnyei képessé teszik a fizikai kihívásokkal küzdő tanulókat, akik nem tudnának részt venni egy papír alapú mérésben, hogy önmaguk is megoldják a feladatokat. Így a projekt részeként speciális adaptív funkcióval bíró technikai eszközök kifejlesztésére is sor kerül, amelyek megteremtik a lehetőségét, hogy néhány SNI-tanuló önmaga kommunikáljon a számítógéppel.

Leave a Reply