IKT és funkcionális sokféleség: az oktatók ismeretei

Tanulmány elérhető: European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 2017, Vol. 7, Nº 3 (p. 157-175) Absztrakt A minőségi oktatás az egyenlőség és méltányosság érdekében az oktatási közösség minden tagjának […]

Read more

Vizsgálat az IKT használatáról a fogyatékkal élők esetében. Az általános iskolai tanárok alapképzése

Tanulmány elérhető: Fernández Batanero, José. (2017). Investigación sobre las TIC aplicadas a personas con discapacidad. Formación inicial del profesorado de Educación Primaria. International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI). […]

Read more

Az IKT a fogyatékossággal élő és az autista emberek oktatásában: a téma elméleti és szakirodalmi elemzése

Tanulmány elérhető: edmetic, 7(1), 2018, E-ISSN: 2254-0059; pp. 43-65, doi: https://doi.org/10.21071/edmetic.v7i1.10030   Absztrakt Az információs és kommunikációs technológia (IKT) jelentős változásokat hozott a társadalmi, kulturális, gazdasági életben, de az oktatásban még mindig […]

Read more

Ötletek enyhén hallássérült gyermekeket oktató pedagógusok számára

A tartalom eredetileg az alábbi címen található: http://www.ndcs.org.uk/professional_support/our_resources/education_resources.html E videó bemutatja milyen hatással lehet az enyhe hallássérülés a gyermekre az iskolában, illetve milyen szakemberek segíthetik az enyhén hallássérült gyermeket az […]

Read more

IKT és inklúzió: pedagógusok véleménye az információs és kommunikációs technológia használatáról többségi iskolákban oktatott sajátos nevelési igényű tanulók esetén

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:633789/FULLTEXT01.pdf Helena Josjö Az információs és kommunikációs technológia (IKT) világszerte aktuális kérdés az iskolákban, így e tanulmány a tanárok, gyógypedagógusok, intézményvezetők és a pedagógusképzők számára is érdekes lehet. A tanulmány […]

Read more

Az IKT használatának előnyei az iskolai tevékenységek során mozgás-, beszéd-, látás- és hallássérült tanulók esetén: Szakirodalmi áttekintés

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-107351 A kapcsolódó szakirodalom sokfélesége ellenére az áttekintett tanulmányok messzemenően egyetértenek abban, hogy a fogyatékos tanulókat segíti az IKT iskolai használata, függetlenül az IKT típusától. Az IKT különösen előnyösnek bizonyul […]

Read more

A „Tanulok” projekt támogatja a hallássérült tanulókat

A „Tanulok” projekt célja, hogy digitális platformot biztosítson azoknak az embereknek, akik nem hallanak, hozzájárulva ezzel a társadalmi integrációjukhoz és táblagépekkel való ellátásukhoz. A platform tartalmaz programokat, nyelvhasználati feladatokat, speciális […]

Read more
1 2