A szövegtelefon mint képessé tevő technológia a siket emberek mindennapi életében — Kvalitatív tanulmány

ABSZTRAKT
A szövegtelefon technológiát (TTY) 1964 óta használják siket emberek egymás közötti kommunikációjában. A tudományos ismeretek hiányosak arra vonatkozóan, hogy milyen hatással volt ez különösképpen a hatékony társadalmi részvételre, valamint a kompetencia-érzés, a magabiztosság és a társadalmi jelentősség érzése tekintetében. E tanulmány célja elsősorban a TTY mint képessé tevő technológia különböző szempontú feltárása, másodsorban a TTY mindennapi életben betöltött szerepének a vizsgálata. Az empirikus elemzés keretrendszerének meghatározása érdekében a tanulmány a képessé tevés elméletére épít, mely magában foglalja a személyes kontrollt, az élethez való proaktív viszonyulást és az egyén szocio-politikai környezetének kritikus szemléletét. Huszonnégy 16-64 év közötti interjúalany vett részt a kutatásban, akiknek a fő nyelve a svéd jelnyelv (SSL) volt. Az eredmények alapján a TTY bevezetése nagy jelentőséggel bírt a személyek önbecsülésére, egyenlőségére és függetlenségére. Az eredmények azt mutatják, hogy a képessé válás érzése szorosan kapcsolódik a nyelvhasználathoz, kontextusfüggő, és siket és halló emberek interakciója során lép (vagy nem lép) fel. További kutatások is szükségesnek látszanak a siket emberek egyéb interakciós eszközeinek tanulmányozására, valamint a modern technikák, mint a közösségi média és az interaktív platformok használatának vizsgálatára.

Leave a Reply