A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének online vizsgálata kisiskolások körében

10_Szili_MPed20163

Szerző: Szili Katalin

Cím: A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének online vizsgálata kisiskolások körében

Absztrakt: A tanulmány a fonológiai tudatosság hatását és a mentális lexikon fejlettségi szintjét vizsgálja az olvasástanulás esetében és egy online eszközt mutat be ezen két terület diagnosztizálásához kapcsolódóan, amelyek működésének leírása a kutatási eredmények alapján történik. A tanulmány célja kettős: (1) az online mérőeszköz rendszer nagymintás empirikus tesztelése, amely e két terület meghatározására alkalmas; (2) annak megállapítása, hogyan tudjuk jellemezni ezeket a területeket az általános iskola kezdő szakaszában lévő tanulók körében. A nagymintás mérés elsőtől harmadik évfolyamos tanulók (n=1515) tesztelésével történt az eDia platformon 2014 tavaszán. Az eredmények a teszt megbízhatóságát mutatták (0,92). A feladatok nehézségi indexei lefedték a populáció nagy részét. Az itemek nehézségének minden dimenzióját a tanulói képességek alapján vizsgáltuk. Az eredmények alapján azt kaptuk, hogy a mentális lexikon (0,79) teszt könnyebb volt a tanulóknak, mint a fonológiai tudatosság alteszt (3,00). A dimenziók összehasonlítása szignifikáns korrelációt mutatott a két terület között (r=0,89, p<0,01). A tanulók átlagos képességszintje a magasabb évfolyamokon magasabb volt. A másodikos és harmadikos évfolyam között szignifikáns különbséget találtunk a fejlődési folyamat felgyorsulása miatt a harmadik évfolyamra. A tanulók teljesítményét öt képességszintre osztottuk fel a kritériumalapú értékelés alapján. Voltak olyan első évfolyamosok is, akik már az optimális képességszintre eljutottak (8,5%), és voltak olyan harmadikosok, akik csak a kezdő szinten álltak (8%). A lányok minimális különbséggel mutattak magasabb képességszintet (0,05), mint a fiúk. Azok a tanulók, akik gyakrabban használták a számítógépet, szintén magasabb képességszinten (0,025) voltak, mint azok, akik nem (-0,025).

Hivatkozás: Szili, K. (2016). A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének online vizsgálata kisiskolások körében. Magyar Pedagógia, 116(3). 257-283.http://www.magyarpedagogia.hu/document/Szili_MPed20163.pdf

 

Leave a Reply