TIK dhe diversiteti funksional: njohja e stafit mësimdhënës.

Artikull i marre nga: European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 2017, Vol. 7, Nº 3 (p. 157-175) Abstrakt Edukimi cilësor në barazi dhe kërkon barazi ne angazhimin e të gjithë […]

Read more
1 2 3 6