Gjithkush është i ndryshëm – arsim gjithëpërfshirës duke përdorur IT

Publikimi shqyrton çështjet e përfshirjes nga perspektiva e një mësuesi dhe personi shkollor, përshkruan disa mundësi për përdorimin e teknologjive moderne dixhitale dhe fokusohet në aftësitë e sistemit operativ Microsoft […]

Read more
1 2