Aplikacioni EVA FACIAL MOUSE

Aplikacioni EVA FACIAL MOUSE është një aplikacion i zhvilluar nga Sistemet informatike CREA me mbështetjen e Fondacionit Vodafone të Spanjës.

EVA FACIAL MOUSE është një aplikacion pa pagesë dhe i hapur që lejon qasje në mënyrë alternative (pa përdorimin e duarve) funksionet e pajisjes celulare duke ndjekur fytyrën e përdoruesit të kapur përmes kamerës së përparme. Lëvizja e fytyrës lejon për të kontrolluar një tregues në ekran (si një mouse) që siguron qasje të drejtpërdrejtë në shumicën e elementeve të ndërfaqes së përdoruesit.

Disa nga grupet që mund të përfitojnë nga ky projekt janë njerëz me gjymtime, paralizë cerebrale, lëndime të shtyllës kurrizore, distrofinë muskulare, sklerozë të shumëfishtë, Sklerozë amiotrofike laterale (SAL) dhe aftësi të tjera të kufizuara.

URL : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crea_si.eviacam.service&hl=pt_PT

Leave a Reply