Book creator

Ky aplikacion funksionon shumë lehtë, pa shumë udhëzime.

Nxënësit mund ta përdorin këtë aplikacion në mënyrë të pavarur, është e mundur të punohet si individualisht dhe me të tjerët. Kombinimi i nxënësve dhe mësuesit mund të jetë gjithashtu i përsosur. Për studentët me aftësi të kufizuara, është krejtësisht e mundur të punohet së bashku me një mësues. Në këtë mënyrë, jo-folësit mund të bëjnë një rindërtim të një udhëtimi së bashku me mësuesin, për shembull me anë të fotove.

https://app.bookcreator.com

Leave a Reply