Seleksionuesi i imazheve

Image Selector është një aplikacion Windows që përdoret për të krijuar programe vizuale. Përdorur nga shumë mësues dhe prindër. Megjithatë, në raporte është gjetur se të moshuarit e përdorin  gjithashtu në kujdesin ditor.

Leave a Reply