B-Bot

Me B-Bot, fëmijët mësojnë të bëjnë programe nëpërmjet lojës. Ekzistojnë versione të ndryshme, që do të thotë se një sfidë/lojë mund të gjendet për të gjitha nivelet shkollore.
Nxënësit mësojnë të hartojnë, përshtatin, monitorojnë dhe rregullojnë rrugët. Në këtë mënyrë nxitet stimulimi hapësinor dhe mendimi i zgjidhjes së problemeve. Por praktikohen edhe bashkëpunimi, aftësitë sociale. Nxënësit e mirë dhe më të dobët mund të ndihmojnë dhe / ose plotësojnë njëri-tjetrin.

Manual gjendet në anglisht, me kërkesë të të interesuarit

Personi i kontaktit: ciska@b-bot.nl

https://b-bot.nl

Leave a Reply