Mësimi i koncepteve në mësimnxënien Psikomotore

Në videon që do të shihni, karakteristikat e koncepteve janë përcaktuar nga mësuesi. Nxënësit i kërkohet të njohe konceptin e përcaktuar nga mësuesi dhe pastaj ta vendose atë në vendin e dëshiruar.
Në këtë aktivitet, studentët kanë mundësi të mësojnë konceptet në një mënyrë më të kënaqshme duke bërë sporte.

Leave a Reply