Teknologjia e informacionit dhe komunikimit (TIK) gjithëpërfshirës

Nje profesor i Arsimit gjithëpërfshirës dhe Special (Departamenti i Edukimit të Fëmijërisë së Hershme, Universiteti Kombëtar dhe Kapodistrian i Athinës) paraqet teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK) gjithëpërfshirës. Përpjekjet e rëndësishme për qasjen dhe aplikimin e TIK si të drejtë janë duke u bërë nga Departamenti i Informatikës dhe Telekomunikacionit në Universitetin Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës dhe, më konkretisht, nga Laboratori i Fjalimit dhe i aksesit dhe Njësia e aksesit për Studentët me Aftësi të Kufizuara.

http://imm.demokritos.gr/publications/ICTs%20in%20Special%20Education_A_Review.pdf

Leave a Reply