Metodologjia për ndihmën e disleksisë

Kjo metodë është zhvilluar për njerëzit me disleksi dhe për njerëzit që udhëzojnë, mbështesin ose njohin njerëzit me disleksi në mjedisin e tyre shoqëror. Pajisjet mund të sigurojnë mbështetje të rëndësishme për njerëzit me disleksi, me kusht që ato të përdoren siç duhet. Metoda e zhvilluar është një mbështetje e rëndësishme për këtë. Metoda e punës tregon se cilat janë detyrat tuaja, çfarë duhet të dini dhe të bëni në çdo nivel dhe hapat që duhet të merrni nëse filloni të punoni me ndihmën e disleksisë. Faqja e internetit ju mbështet në ndjekjen e këtyre hapave.

Qëndrueshmëria e metodologjisë është shumë e rëndësishme për sukses, ‘Impuls & woortblind’ është partneri i tyre për të arritur këtë qëllim.

http://www.dyslexiehulpmiddelen.com

Leave a Reply