Metod för alternativa verktyg vid dyslexi

Denna metod har utvecklats för personer med dyslexi och för personer som guidar, stöttar eller känner människor med dyslexi i sin omgivning. Enheter kan ge viktigt stöd för personer med dyslexi, förutsatt att de används korrekt. Den utvecklade metoden är ett viktigt stöd för detta. Arbetsmetoden anger vad dina uppgifter är, vad du borde veta och göra på varje nivå och de steg du bör ta om du börjar arbeta med alternativa verktyg vid dyslexi. Webbplatsen stöder dig genom att följa dessa steg.

Hållbarhet i metoden är mycket viktig för att lyckas, “Impuls & woortblind” är deras partner för att uppnå detta mål.

http://www.dyslexiehulpmiddelen.com/

Leave a Reply