Instrumente për mbështetjen e Metodologjisë së Komunikimit

Në këtë faqe ju do të gjeni një shpjegim se si punon ‘COM’ (Communicatie Ondersteunende Hulpmiddelen). Me këtë metodë duam të promovojmë bashkëpunimin ndërmjet të gjithë atyre që janë të përfshirë në përdorimin e duhur të mjetit të komunikimit. Nëse takoni njerëz me aftësi të kufizuara të komunikimit në zonën tuaj, nuk mund të injoroni metodën e punës. Kjo tregon se cilat janë detyrat tuaja, çfarë duhet të dini dhe të bëni në çdo nivel dhe hapat që duhet të ndërmarrni nëse filloni të punoni me mjetet e komunikimit. Ju kaloni nëpër atë proces hap pas hapi. Faqja e internetit ju mbështet në këtë proces.

Qëndrueshmëria e metodologjisë është shumë e rëndësishme për sukses, ISAAC-nf (Shoqëria Ndërkombëtare për Augmentimin dhe Alternativat e Komunikimit) është një partner ndërkombëtar për të arritur këtë qëllim.

http://www.communicatiehulpmiddelen.com

Leave a Reply