Metod för kommunikation: kommunikationsverktyg

På denna webbplats hittar du en förklaring av hur COM (Communicatie Ondersteunende Hulpmiddelen) fungerar. Med denna metod vill vi främja samarbete mellan alla som är involverade i korrekt användning av kommunikationsverktyget. Om du träffar personer med svårigheter att kommunicera kan du inte ignorera arbetsmetoden. Den anger vad dina uppgifter är, vad du bör veta och göra på varje nivå och de steg du bör ta om du börjar arbeta med kommunikationsverktyget. Du går stegvis genom processen. Webbplatsen stöder dig i den här processen.

Hållbarhet i metoden är mycket viktig för att lyckas. ISAAC-nf (International Society for Augmentative and Alternative Communication) är en internationell partner för att uppnå detta mål.

http://www.communicatiehulpmiddelen.com/

Leave a Reply