Aplikacioni Degjo-Kupto

Tohum Listen Understanding është një aplikacion i zhvilluar për fëmijët me autizëm, por gjithashtu kontribuon në zhvillimin e aftësive të të kuptuarit dhe të dëgjimit edhe të fëmijëve pa autizem.

Leave a Reply