Modeli Videodan

Videodan Model është një metodë që kontribuon në zhvillimin e aftësive të fëmijëve me autizëm, siç është zhvillimi i gjuhës, fokusimi, imitimi, shikimi dhe vëzhgimi.

Leave a Reply