Videodan Model olma

Videodan Model olma
Videodan Model olma, otizmli çocukların dil gelişi, dikkati yöneltme, izlediklerini taklit etme ve gözleyerek öğrenme gibi becerilerini geliştirmeye katkı sağlayan bir yöntemdir.

Leave a Reply