Motor, konuşma, görme ve işitme bozukluğu olan öğrenciler tarafından okul etkinliklerinde BİT kullanımının yararları: Bir alanyazın taraması

İlgili çalışmalar arasındaki belirgin bir heterojenliğe rağmen, gözden geçirilen alanyazın BİT’in türünden bağımsız olarak fiziksel engelli öğrencilerin okullardaki BİT kullanımından büyük ölçüde yararlandıklarını göstermektedir. BİT özellikle yazma, heceleme ve iletişim […]

Read more

BİT ve kaynaştırma: Öğretmenlerin, genel eğitim ortamlarında özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin algıları Helena Josjö

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) dünyadaki okullarda güncel bir konudur. Bu çalışma genel eğitim öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri, okul yöneticileri ve öğretmen eğitimcilerinin ilgisini çekebilir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin genel […]

Read more

“Öğreniyorum” projesi işitme kaybı olan öğrencileri destekliyor

“Öğreniyorum” projesi, işitme kaybı olan bireylerin elektronik tabletler yardımıyla topluma katılmasına/entegrasyonuna katkıda bulunmak amacıyla dijital bir platform kurmayı amaçlıyor. Bu platformda dil kullanım dersleri, bu öğrenciler için özel alıştırmalar ve […]

Read more

Yunanistan’da kaynaştırma eğitim için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı

Bu çalışmanın amacı, Bilgi iletişim teknlojileri kullanan kaynaştırma öğrencileri için erişilebilir eğitim materyalleri ve yazılımlarının tasarımı ve geliştirilmesi için metodolojik bir yaklaşım sunmaktır.Materyal: zihinsel engellilik, sağırlık, körlük, otizm, dikkat eksikliği […]

Read more
1 2