Motor, konuşma, görme ve işitme bozukluğu olan öğrenciler tarafından okul etkinliklerinde BİT kullanımının yararları: Bir alanyazın taraması

İlgili çalışmalar arasındaki belirgin bir heterojenliğe rağmen, gözden geçirilen alanyazın BİT’in türünden bağımsız olarak fiziksel engelli öğrencilerin okullardaki BİT kullanımından büyük ölçüde yararlandıklarını göstermektedir. BİT özellikle yazma, heceleme ve iletişim için faydalı görünmektedir. Gelecekteki araştırmalar için, BİT’lerin motor, görme, işitme ve iletişim bozukluğu gibi fiziksel bir engeli bulunan öğrenciler için etkili bir eğitim aracı olup olmadığını belirlemeye yönelik müdahale ve uygulamalı araştırmaların yürütülmesi önemlidir. Bu konudaki çalışmaların yetersiz olmasından dolayı ortaya çıkan belirsizlik okullarda fiziksel engelli öğrenciler tarafından BİT kullanımının sınırlı olmasının bir nedeni olabilir.
Asıl yayın: Lidström, H. & Hemmingsson, H. (2014). Benefits of the use of ICT in school activities by students with motor, speech, visual, and hearing impairment: A literature review. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21, 4, 251-266. http://dx.doi.org/10.3109/11038128.2014.880940
Telif hakkı: Informa Healthcare . http://informahealthcare.com/

Leave a Reply