Přínos použití ICT při školních aktivitách pro studenty s postižením – tělesným, zrakovým, sluchovým a narušenou komunikační schopností: přehled literatury

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-107351

Přes velkou heterogenitu výzkumných studií, většina prozkoumané literatury podporuje tvrzení, že studenti s postižením profitují z použití ICT technologií ve školách – bez ohledu na druh ICT. ICT se zdá být přínosné zejména pro psaní, pravopis a komunikaci. Pro budoucí výzkum je důležité zdůraznit, aby se další studie zaměřily  na to, zda jsou ICT důležitým vzdělávacím nástrojem pro studenty s postižením, jako je například tělesné postižení, zrakové, sluchové či narušená komunikační schopnost – ne pouze pomůcka, která kompenzuje nebo napravuje vadu studentů s postižením. Tato rozmanitost je také důvodem toho, že existuje pouze omezené množství zpráv o používání ICT ve školách pro studenty s postižením.

Originál:
Helene Lidström and Helena Hemmingsson, Benefits of the use of ICT in school activities by students with motor, speech, visual, and hearing impairment: a literature review, 2014, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, (21), 4, 251-266.
http://dx.doi.org/10.3109/11038128.2014.880940
Copyright: Informa Healthcare
http://informahealthcare.com/
Postprint dostupný na: Linköping University Electronic Press
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-107351

Leave a Reply