SpecLearn 2. – Paketa e softuerit të lojërave për zhvillimin e aftësive

The Spec Learn 2. – Paketa e softuerit për zhvillimin e aftësive është dizajnuar nga Balázs-Diák Ltd. Kjo video demo paraqet disa lojëra (emocionet, mini tregu, skaner guesser, fabrika e rruaza, dhe kornizë për kornizë) për zhvillimin disa aftësive, të tilla si aftësitë e të menduarit ose kujtesa.

Leave a Reply