Aplikacioni për mësimdhënien e koncepteve

Kjo praktikë synon të mësojë përputhjen e fotografive, dallimin dhe kategorizimin e fotografive në edukimin parashkollor. Aftësia për të përputhur fotografi; është një parakusht për matematikën, shkathtësinë dhe aftësitë. Përveç kësaj, ky aplikacion synon të përmirësojë aftësitë gjuhësore të fëmijës. Gjithashtu kjo praktikë përmirëson aftësitë e të mësuarit të fëmijës. Aftësia e kategorizimit; ndihmon fëmijën të mësojë koncepte të ndryshme. Si mund t’u mësojmë fëmijëve se si të përdorin aplikacionin? Para së gjithash, kemi nevojë për një ambient të qetë pune. Bëni fëmijën të dëgjojë në ekranin e lojës. Ju mund ta ndihmoni fëmijën tuaj me dorën tuaj. Ju mund të zvogëloni ndihmën fizike kur fëmija juaj të jetë i suksesshëm.

Leave a Reply