Akses Universal i PDF nga Google Docs

“Prodhimi i skedarëve PDF që mund të lexohen nga përdoruesit duke përdorur teknologji ndihmëse nuk është një detyrë e lehtë.” GrackleDocs.com propozon një proces shumë të thjeshtë të prodhimit. “Cili vërteton dokumentin, udhëzon korrigjimin dhe, në fund të procesit, ofron mundësinë e konvertimit të një dokumenti të Google Docs në një dokument në formatin PDF / UA. UA është shkurtesa e Accessibility Universale, duke ruajtur këtë PDF një renditje adekuate për lexim, për shembull për ata që përdorin lexuesit e ekranit me sintetizues të të folurit, ruan strukturën e titujve, paragrafëve, tabelave të të dhënave, si dhe ekuivalentët e tekstit alternativë të grafikëve dhe diagrameve . Ndërsa procesi i shqyrtimit sistemi ende tërheq vëmendjen për ngjyrat e përdorura në letër dhe sfond, dhe ende për madhësinë e letrës që duhet përdorur. ”

Burimi http://www.acessibilidade.gov.pt/arquivo/1647

Leave a Reply