ColorADD, ngjyra është për të gjithë!

ColorADD është një gjuhë unike, universale, gjithëpërfshirëse dhe jodiskriminuese që mundëson që color-blind (nuk dallojne ngjyrat) të identifikojë ngjyra, me një spektër të gjerë të pafund të përdorimit në kompani / subjekte sa herë që ngjyra është faktor i identifikimit, orientim ose zgjedhje. Është vlerësuar se 350 milionë njerëz (rreth 10% e popullsisë mashkullore në mbarë botën) janë Colorblind!

URL: http://www.coloradd.net/index.asp

Leave a Reply