Njerëzit vulnerabël dhe TIK në Portugali

FCT, nëpërmjet Departamentit të Shoqërisë së Informacionit, ka publikuar “Njerëzit e vulnerabël dhe TIK në Portugali – Praktika më shumë se 15 vjet”, një dokument që përshkruan atë që është bërë në Portugali për më shumë se 15 vjet dhe në kontekstin e Teknologjisë se Informacionit dhe Komunikimit (TIK), për grupet e njerëzve që konsiderohen të pambrojtur.

Vulnerable people and ICT in Portugal

Leave a Reply