İncinebilir İnsan ve Portekiz’deki BİT

FCT, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı aracılığıyla Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kapsamında Portekiz’de 15 yıldan fazla bir süredir incinebilir olduğu düşünülen insanlar için neler yapıldığını ana hatlarıyla belirten bir belge (Portekiz’deki Hassas Kişiler ve Bilişim Teknolojileri – 15 Yıldan Fazla Bir Uygulama) yayınladı.

Leave a Reply