Synen på IKT i utbildning av funktionshindrade människor med autismspektrumstörningar: en ämnes- och bibliografisk analys

Abstrakt

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har infört stora förändringar i det sociala, kulturella och ekonomiska, men inom utbildning finns det fortfarande element som begränsar dess potential. Nuvarande arbete innehåller en teoretisk och bibliografisk genomgång med målet att veta hurgenomförandet av tekniska resurser i utbildningen påverkar funktionshindrade. Översynen fokuserar på sammanställningen och beskrivningen av akademisk forskning som publiceras av tidskrifterna för utbildningsteknologi, såsom Kommunikation, Pixelbit, Edutec-e, Relatec och den spanska tidningen Inkluderande Utbildning. Sökningen innehåller alla dokument som finns på Temat som varje tidning har gjort sedan början av var och en av dem fram till år 2016. Urvalet består av totalt 49 analyserade publikationer vars huvudsakliga resultat avslöjar att informations- och kommunikationstekniken är en effektiv resurs för utbildning av personer med funktionshinder och att i själva verket utvidgar användningen av IKT i läroplanens möjligheter i lärandeprocessen för elever med funktionshinder.

Nyckelord. Informations- och kommunikationsteknik, utbildning, specialutbildning, tillgänglighet för funktionshindrade.

Gema Silva Sánchez

Junta de Extremadura (Spanien)

Francisco de Paula Rodríguez Miranda

Universidad de Extremadura (Spanien)
http://teleseict.com/wp-content/uploads/2018/07/2018-edmetic-Fco-Paula.pdf

Leave a Reply