ARASAAC

På hemsidan http://www.arasaac.org/index.php finns grafiska resurser och material för att främja kommunikation för personer med svårigheter inom området.

Projektet har finansierats av: the Department of Education, Culture and Sports of the Aragonese Government and coordinated by the General Directorate of Innovation, Equality and Participation of this department.

Leave a Reply